EÜK kaubamärgi all kirjastame vaid positiivse eelretsenseerimise ja kvaliteetse toimetamise läbinud õpikute käsikirju. Meiepoolse kaasfinantseerimise osakaal sõltub õpiku prognoositavast läbimüügist.